DMR

DMR står för digital mobilradio och är en öppen standard som utvecklats inom den kommersiella sidan. Motorola och Hytera är två stora tillverkare.

OBS! denna sida är under utveckling!

VRK DMR Hotspot

DMR ID : 240515902
Call  : SM5WFD
Plats  : Västerås
Hårdvara: DVMega(MMDVM) 
Effekt : 0,02 Watt
TX   : 144.5 MHz
RX   : 144.5 MHz
CC   : 1
Status : Linked in DMO mode
Ant höjd: 12m över mark
Ant gain: 9.99 dBi

Master : 2401

Blockschema

Foto på hotspot, ritning/blockschema

Täckningskarta

Visar täckningsområde

Status

XYZ XYX

Länkar

SWEDMR
SSA DMR guide
Brandmeister
Bygga egen hotspot
KD8CEC Hamskey (DVpi)