Hoppa till innehåll

Vad vi gör

Klubblokal
Vår klubblokal är belägen på Flottiljgatan 61, Västerås.

QSL-fack (väska)
Sändaramatörer och lyssnaramatörer som är medlemmar i SSA kan få ett eget fack för inkommande QSL-kort och direkt-QSL som är adresserade till VRK:s postadress. Använd gärna VRK:s adress för dina QSL-kort!

Gratis insändning av QSL-kort
Som medlem i VRK kan du lämna utgående QSL-kort till vår funktionär som skickar in till SSA. Korten ska vara sorterade landvis och frankerade med SSA:s QSL-märke. När du sorterar, tänk på att det kan finnas flera prefix inom samma land. QSL-märken kan köpas av SSA Hamshop, alternativt att du betalar till SSA:s plusgoro 52277-1. Skriv då ”QSL-avgift” och er anropssignal som meddelande).

Adresshjälp
Du kan få hjälp med adresser till QSL-managers och till amatörer i hela världen genom ‘Callbooks’ som finns på  Internet, sök på QRZ.com, http://hamcall.net/call och liknande. 

DX
DX-information får du bäst via ett DX-Cluster på internet.

Kurser
Klubben kan arrangera kurser för amatörradiocertifikat i mån av intresse.

Radiopejlkurs
Klubben anordnar kurser i radiopejlorientering i mån av intresse.

Radiosamband
Våra medlemmar ställer upp och upprättar radiosamband vid rallytävlingar. Tag kontakt med sambandsansvarig om du är intresserad.

Radiopejlorientering, RPO
RPO-sektionen (rävjägarna) arrangerar rävjakter runt Västerås från april till oktober. Alla intresserade har möjlig het att låna peljmottagare vid tävlingarna. Dessutom finns alltid handledare tillgängliga för att hjälpa nybörjare.

Bibliotek
I klubbens bibliotek finns några svenska och utländska tidskrifter och böcker.

Relästation
Klubben driver och ansvarar för repeaterstationen SK5RHQ på 145,775 och 433,775 MHz FM. Båda repeatrarna är placerade centralt i Västerås och arbetar på kanal RV7 (RV62) respektive RU7 (RU382). Mera info om repeatern finns här.

Lokaltrafiknät
Under större delen av året hålls VRK:s lokaltrafiknät varje söndagskväll efter SSA-bulletinen, ca 19.15 över Västerås-repeatern SK5RHQ, 145,775 MHz. Här kan var och en ropa in och lämna meddelanden eller fråga om amatörradioaktiviteter. Sektionsledarna informerar regelbundet om verksamheten.

VRK-andan
Alla ovanstående aktiviteter har till kommit genom medlemmarnas frivilliga, ideella insatser. För att vi ska kunna bibehålla aktiviteterna och kanske utöka dem måste alla gemensamt hjälpas åt i den gamla goda VRK-andan. Du som är ny i klubben, bidra själv efter egen förmåga på möten, lokaltrafiknät och i eQRZ. Du kommer då att känna samhörighet med övriga medlemmar.

VRK-ringen
Sedan många år har VRK-medlemmarna använt en frekvens där man kan nå varandra för s.k. “trastuggning”. Till en början användes frekvensen endast under semestertid. Numera är ringen en betydelsefull träffpunkt året runt. I synnerhet för VRK-medlemmar som har flyttat till annan ort, men ändå vill känna VRK-samhörighet. Sedan 1994 är frekvensen 3712 kHz +- QRM. Tidpunkten är för närvarande 08.00 svensk tid (SNT/SST). Mest aktivitet är på helger.