Hoppa till innehåll

Medlemsskap

Välkommen till Västerås Radioklubb

Västerås Radioklubb (VRK) har i dagsläget runt 85 medlemmar. Många är västeråsare förstås, men vi har också medlemmar utanför Västerås.

Är du intresserad av att bli medlem i VRK? Allra enklast blir du det genom att betala in medlemsavgiften på vårt plusgirokonto eller Swish. Ange namn och anropssignal (om du är radioamatör).

Övriga uppgifter om dig själv såsom fullständigt namn,  adress, telefon, e-postadress m.m. lämnar du till medlemsregistret genom att skicka ett mail från vårt kontaktformulär på denna hemsida, välj som mottagare ”Medlemsregistret – Rolf Svensson”.

Aktuella medlemsavgifter

Medlemsavgiften i VRK för år 2024 är:
100 kr: Junior, fyller högst 17 år under året.
200 kr: Senior, fyller lägst 18 år under året.
300 kr: Familjemedlemskap. Fullt betalande medlem (200 + 100 kr) tillåts att utöver sig själv räkna med två familjemedlemmar.

Hedersmedlem är avgiftsbefriad.
Ny medlem som erlägger medlemsavgift under sista kvartalet för året blir automatiskt medlem även för nästa år.

Betalas till plusgiro: 38 15 01-6 eller
Swisha genom att scanna QR-koden här nedan
Ange önskat belopp och i meddelandefältet din signal 2024
till exempel: ”SM5XYZ 2024”

I ovanstående alternativ ingår eQRZ som utkommer varje månad per e-post utom sommartid.

Kassören meddelar följande:
Om du betalar via internet hos din bank, tänk på att tydligt ange din anropssignal eller ditt namn först av allt i meddelandefältet.

Det har hänt att hela texten från banken inte kommer fram till plusgirot och vidare till kassören, det kan stå t ex ”medlemsavgift 2024 SM5” .. Inte lätt för kassören att se vem som har betalt eller hur??!

Skriv hellre såhär:
”SM5XYZ 2024” så framgår det tydligt vem som har betalt!