VRK Handbok

Västerås Radioklubb Handbok 2011

Ansvarig utgivare: Ordförande i VRK. Redaktion: Krister Eriksson SM5KRI
Medhjälpare (granskning och korrektur m.m.): SM5BTX(SK), SM5FUG, SM5WFD m. fl

Handboken uppdateras fortlöpande här på hemsidan.

Innehållsförteckning

För att komma till undersidorna – klicka vidare i undermenyerna.