Hoppa till innehåll

RPO – regler

RPO – rävjakt

Vår RPO-sektion arrangerar ett 20-tal rävjakter, både lokala och nationella.

Verksamheten
Ett typiskt verksamhetsår ser ut så här:

Febr: Upptaktsmöte med planering av årets jakter
Mars: Materialvårdskväll, sändare och mottagare
Apr : Rävjakter lördagar kl 10.00
Maj : Rävjakter på måndagar 18.30 eller 19.00
Juni: Rävjakter på måndagar 18.30 eller 19.00
Aug : Rävjakter på måndagar 18.30 eller 19.00
Sept: Rävjakter lördagar kl 10.00
Nov : Avslutning och prisutdelning

Fullständigt program finns på www.pejla.se.

Rävarna
RPO-sektionen förvaltar klubbens rävjaktsändare:
Mickel; 7 st automatiska sändare för 3,5 MHz. samt 5 st sändare för 144 MHz som använder automatiken från 3,5 MHz sändarna

Regler
  1. VRK:s poängjakter skall i tillämpliga delar följa de regler som ställts upp för SM i rävjakt. SOFT:s regler för orienteringslöpning ska också tillämpas, speciellt de som gäller uppträdandet i naturen.
  2. Det ska av säkerhetsskäl finnas en ansvarig person vid starten. Denne ska föra en startlista. För de som ej är kända av starten antecknas namn och telefonnummer.
  3. Startkort ska alltid återlämnas till starter efter genomförd tävling. De tävlande bör stanna kvar på startplatsen tills alla kommit i mål.
  4. Vid poängjakter kan rävarna vara obemannade men vid SM och nationella jakter ska de vara bemannade. Förekommer obemannade rävar ska de tävlande upplysas om hur många de är. Tidtagning vid dessa får ske av de tävlande och tiden ska antecknas på startkortet.
  5. Tvåmeters förbindelse ska upprättas mellan bemannade rävar och startern, frekvens: 145,525 MHz. “Hjälp-mig-hem”-sändare ska upprättas på start platsen.
  6. Om någon sändare faller ur ska den strykas från jakten om den har varit tyst mer än 3 pass.
  7. Poängberäkning vid poängjakter: De 10 bästa resultaten adderas samman till slutpoängen. Följande alternativ ger 100 poäng: • Arrangör av poängjakt (max 3 ggr per år, = max 300 poäng), • Medhjälpare vid poängjakt, • Instruktör för egen inbjuden nybörjare (max 1 gång). • Deltagare i poängjakt belönas med 100 poäng för placering 1, 99 för plac 2, 98 för plac 3, osv i fallande skala.
  8. Rävliggarligan: Vid varje jakt utdelas poäng till var och en som tjänstgör som funktionär i någon form. • 5 poäng utdelas till banläggare och arrangör av rävjakt. • 1 poäng tilldelas starter, räv liggare och medhjälpare.
  9. Varje jakt skall annonseras tävlings dagen i VLT under “I dag-spalten”.