SK5RHQ

English version, please see below
VRK’s repeatrar är belägna i Västerås och repeatern på 2m har varit i drift sedan 1973 och 70 cm sedan 1993. Repeatern har ett stort täckningsområde med koppling mot SvxReflektorn

Status   : Aktiv          Aktiv
 	  2m repeater 	       70cm repeater
Kanal 	  : RV62   	       RU 382 
Utfrekvens : 145.775 MHz 	   434.775 MHz
Infrekvens : 145.175 MHz 	   432.775 MHz
Aktivering : 136,5 Hz        136,5 Hz
Bandbredd : 12.5 kHz FMn 	   25 kHz FM   
Öppningstid: Ca 10 sek. 	   Ca 10 sek.

Logik och uppkopplad reflektor
SvxLink, SvxReflektor

Fabrikat    :     Ombyggd kommersiell radio
Repeater signal:     SK5RHQ
Antennsystem  :     Omni
RX       :     Diversitet
Placering   :     Västerås
Locator    :     JO89GO
Spänningsdrift :     ~230V/24V med batteribackup (>24h)
Antennhöjd möh :     Ca 95 m
Övrigt     :     Allt är jordat 
Övrigt     :   Överspänningsskydd installerad

** Öppningsinformation:

2 m och 70 cm öppnas med subton 82,5 eller 136,5 Hz och repeatern identifierar sig.
– med subton 136,5 Hz öppnar repeatern lokalt, talgrupp 9 (R7 eller RU7)
med subton 82,5 Hz öppnas båda repeaterna, talgrupp 240541 (R7 och RU7)

Repeater (2m och 70cm) är också kopplade mot SvxReflektorn.
Repeatern lyssnar / ”abonnerar” på SVX reflektorn på några talgrupper:

2m: 240541 (70cm)
70cm: 240541 (2m), 2405 (Distrikt 5) och 240 (Sverige)

För mer uppkopplingsmöjligheter se Svx portal (Talkgroups och >_CTCSS map table).

Se även flik repeater/SVX-link

English version

Our repeaters are located in Västerås and the 2m repeater has been in operation since 1973 and 70 cm since 1993. The repeater has a large coverage area and is affiliated with the ”Swedish SvxLink Reflector Network”.

Status   : Active         Active
 	   VHF 2m repeater 	   UHF 70cm repeater
Channel	  : RV62   	   RU 382 
Freq. OUT  : 145.775 MHz 	   434.775 MHz
Freq. IN  : 145.175 MHz 	   432.775 MHz
Activation : 136.5 Hz Subtone    136.5 Hz Subtone
Bandwidth  : 12.5 kHz FMnarrow   25 kHz FM   
Opening time: Abt 10 sec. 	   Abt 10 sec.

Logik och uppkopplad reflektor

** Information about opening our repeaters

Note: You need a somewhat modern transceiver or handheld that have subtones enabled.
2 m and 70 cm are opened with subtone 82.5 or 136.5 Hz and the repeater identifies itself, (female voice in swedish). Every hour the repeaters is opening and telling the time.

With subtone 136.5 Hz, the repeater opens locally, talk-group 9 (VHF or UHF)
With subtone 82.5 Hz, both repeaters are opened at the same time , Talk-group 240541 (VHF and UHF)

NO 1750 Hz tone, just press the PTT for a few seconds and release, then you may call CQ.