Hoppa till innehåll

SK5RHQ

English version, please see below

VRK’s repeatrar är belägna i Västerås och repeatern på 2m har varit i drift sedan 1973 och 70 cm sedan 1993. Repeatern har ett stort täckningsområde med koppling mot SvxReflektorn

 	  2m repeater 	       70cm repeater
Status   : Aktiv          Aktiv
Kanal 	  : RV 62   	       RU 382 
Utfrekvens : 145.775 MHz 	   434.775 MHz
Infrekvens : 145.175 MHz 	   432.775 MHz
Aktivering : 136,5 Hz        136,5 Hz
Bandbredd : 12.5 kHz FMn 	   25 kHz FM   
Öppningstid: Ca 10 sek. 	   Ca 10 sek.

Logik och uppkopplad reflektor
SvxLink, SvxReflektor

Fabrikat    :     Ombyggd kommersiell radio
Repeater signal:     SK5RHQ
Antennsystem  :     Omni
RX       :     Diversitet
Placering   :     Västerås
Locator    :     JO89GO
Spänningsdrift :     ~230V/24V med batteribackup (>24h)
Antennhöjd möh :     Ca 95 m
Övrigt     :     Allt är jordat 
Övrigt     :   Överspänningsskydd installerad

** Öppningsinformation:

2 m och 70 cm öppnas med subton 82,5 eller 136,5 Hz och repeatern identifierar sig.
– med subton 136,5 Hz öppnar repeatern lokalt, talgrupp 9 (VHF eller UHF)
med subton 82,5 Hz öppnas båda repeatarna, talgrupp 240541 (VHF och UHF)

Repeatrarna (2m och 70cm) är kopplade mot SvxReflektorn.
Båda repeatrarna lyssnar / ”abonnerar” på SVX reflektorn på några talgrupper:

2m: 240541 (70cm)
70cm: 240541 (2m), 2405 (Distrikt 5) och 240 (Sverige)

För mer uppkopplingsmöjligheter se Svx portal (Talkgroups och >_CTCSS map table).

Se även flik repeater/SVX-link

English version

Our repeaters are located in Västerås and the 2m repeater has been in operation since 1973 and 70 cm since 1993. The repeater has a large coverage area and is affiliated with the ”Swedish SvxLink Reflector Network”.

VHF 2m repeater 	       UHF 70cm repeater
Status   : Active         Active
Channel	  : RV62   	   RU 382 
Freq. OUT  : 145.775 MHz 	   434.775 MHz
Freq. IN  : 145.175 MHz 	   432.775 MHz
Activation : 136.5 Hz Subtone    136.5 Hz Subtone
Bandwidth  : 12.5 kHz FMnarrow   25 kHz FM   
Opening time: Abt 10 sec** 	   Abt 10 sec**

Callsign  : SK5RHQ         SK5RHQ

** Information about opening our repeaters

Note: You need a somewhat modern transceiver or handheld that have subtones enabled. 2 m and 70 cm are opened with subtone 82.5 or 136.5 Hz and the repeater identifies itself, (female voice in swedish). Every hour the repeaters is opening and telling the time.

With subtone 136.5 Hz, the repeater opens locally, talk-group 9 (VHF or UHF). With subtone 82.5 Hz, both repeaters are opened at the same time , Talk-group 240541 (VHF and UHF)

NO 1750 Hz tone is needed, just set up the required subtones in your transceiver and press the PTT for a few seconds and release, wait for identification and then you can press the PTT again and call CQ.