Experiment på hemsidan

Det pågår en del små experiment och förbättringar av hemsidan, som senare kan få nytt utseende anpassat till framtida evenemang.

/ Webmaster SM5KRI