SK5RHQ

VRK’s repeatrar är belägna i Västerås och repeatern på 2m har varit i drift sedan 1973 och 70 cm sedan 1993. Repeatern har ett stort täckningsområde med koppling mot SvxReflektorn

Status   : Aktiv          Aktiv
 	  2m repeater 	       70cm repeater
Kanal 	  : RV62   	       RU 382 
Utfrekvens : 145.775 MHz 	   434.775 MHz
Infrekvens : 145.175 MHz 	   432.775 MHz
Aktivering : 136,5 Hz        136,5 Hz
Bandbredd : 12.5 kHz FMn 	   25 kHz FM   
Öppningstid: Ca 10 sek. 	   Ca 10 sek.

Logik och uppkopplad reflektor
SvxLink, SvxReflektor

Fabrikat    :     Ombyggd kommersiell radio
Repeater signal:     SK5RHQ
Antennsystem  :     Omni
RX       :     Diversitet
Placering   :     Västerås
Locator    :     JO89GO
Spänningsdrift :     ~230V/24V med batteribackup (>24h)
Antennhöjd möh :     Ca 95 m
Övrigt     :     Allt är jordat 
Övrigt     :   Överspänningsskydd installerad

** Öppningsinformation:

2 m och 70 cm öppnas med subton 82,5 eller 136,5 Hz och repeatern identifierar sig.
– med subton 136,5 Hz öppnar repeatern lokalt, talgrupp 9 (R7 eller RU7)
med subton 82,5 Hz öppnas båda repeaterna, talgrupp 240541 (R7 och RU7)

Repeater (2m och 70cm) är också kopplade mot SvxReflektorn.
Repeatern lyssnar / ”abonnerar” på SVX reflektorn på några talgrupper:

2m: 240541 (70cm)
70cm: 240541 (2m), 2405 (Distrikt 5) och 240 (Sverige)

För mer uppkopplingsmöjligheter se Svx portal (Talkgroups och >_CTCSS map table).

Se även flik repeater/SVX-link