SK5RHQ

VRK’s repeatrar är belägna i Västerås och repeatern på 2m har varit i drift sedan 1973. Repeatern har ett stort täckningsområde och aktiviteten ”Airtime” är ganska hög.

 	   2m repeater 	  70cm repeater 	70cm ana/digi
Kanal 	  : RV62   	      RU 382   	RU 376 
Utfrekvens : 145.775 MHz 	  434.775 MHz 	434.700 MHz
Infrekvens : 145.175 MHz 	  432.775 MHz 	432.700 MHz
Aktivering : 82,5 Hz/DTMF 5/1750 Hz 1750 Hz/ 82,5 Hz 	bärvågstyrd
Rogerbip  :´K´ på telegrafi 	  se nedan** 	    nej
Bandbredd : 12.5 kHz FMn 	  25 kHz FM 	    25 kHz FM och
                            digital
Echolink  : - 	          -   	    -
Öppningstid: Ca 12 sek. 	  Ca 10 sek. 	    Ca 2sek.
Fabrikat    :     Ombyggd kommersiell radio
Repeater signal:     SK5RHQ
Antennsystem  :     Omni
RX       :     Diversitet
Placering   :     Västerås
Locator    :     JO89GO
Spänningsdrift :     ~230V/24V med batteribackup (>24h)
Antennhöjd möh :     Ca 95 m
Övrigt     :     Allt är jordat 
Övrigt     :   Överspänningsskyddinstallerad

** Öppningsinformation:

2 m, öppning sker med subton 82,5 Hz eller DTMF 5 eller 1750 ton och repeatern identifierar sig och sänder ett ´K´på telegrafi och stänger efter ca 12 sekunder.
70 cm, öppning sker med 1750 Hz eller subton 82.5 Hz,
Sändning med subton; sänder repeatern ett ’K’ på telegrafi.
Sändning utan subton; ger den inget ID alls och med lite lägre känslighet på RX (detta för att undvika störningar från LPD utrustning mm).

Analog/digital Repeater (experiment)

Repeetern RU376 (RU4) fungerar med digital och analog modulation idag, repeatern är i grunden en FM repeater som är ombyggd för att klara digital modulation typ D-star eller liknande, men observera att den är inte ansluten till internet.