VRK 80 år

Västerås Radioklubb bildades i mars 1943 och firar således 80 år under 2023. Klubben har en rad olika aktiviteter under jubileumsåret och en av dessa var den jubileumsmiddag med ett 50-tal medlemmar och inbjudna gäster som hölls 11 maj på Fortsätt läsa VRK 80 år

Ny styrelse 2023

I korthet har två styrelsemedlemmar, SM5ENX och SM5DEV valt att lämna och två nya har tillkommit, ledamot SM5WTL och Suppleant SM5WFD. Hela listan med styrelse och funktionärer finns >här<