Författararkiv: SM5KRI

Hemsidan byter utseende

Webnmaster provar olika teman till hemsidan. Så nästa gång du besöker hemsidan kan det åter se annorlunda ut. Det kan även under resans gång hända att menyer och vissa länkar inte fungerar.

e-QRZ

e-QRZ distribueras normalt via e-post till alla medlemmar. Då och då kommer dock e-QRZ tillbaka i retur pga att mottagarens e-postadress är en ssa-adress (@ssa.se). Det har varit tillfällen då SSA:s e-postserver inte fungerat som den skall, så vi vill uppmana innehavare av SSA-adress att meddela redaktionen en annan fungerande e-postadress för utskick av e-QRZ.