Bokning 8S80AA


>Bokning av 8S80AA< (endast för VRK-medlemmar)

Aktuella bokningar av 8S80AA under 2023
Upcoming activity of 8S80AA

Datum    UTC    Aktivitet      Operatör

1 april   1500-2359 SP DX CW       SM5KRI
10 april  1200-1800 DARC Easter Contest SM5GMZ
15-16 april 1600-2359 CQMM DX, SSA MT   SM5KRI
29 april  1200-2400 UKEICC CW      SM5KRI
6 maj    1200-2400 ARI DX - CW     SM5KRI
14 maj   1200-1800 SSA MT CW-SSB    SM5KRI
18 maj   0600-1200 Digi/CW 21-28 MHz  SM5GMZ
19 maj   0600-1200 Digi/CW 21-28 MHz  SM5GMZ
20 maj   1200-2359 King of Spain /CW  SM5GMZ
21 maj   0000-1259 King of Spain /CW  SM5GMZ
22 maj   0600-1200 Digi/CW       SM5GMZ
24 maj   0600-1200 Digi/CW/SSB     SM5GMZ
25 maj   0600-1200 Digi/CW/SSB     SM5GMZ
27-28 maj  0000-2359 CQ WW WPX, CW    SM5KRI
3-4 juni       ARRL DIGI Contest  SM5GMZ