Bokning 8S80AA


>Bokning av 8S80AA< (endast för VRK-medlemmar)

Aktuella bokningar av 8S80AA under 2023
Upcoming activity of 8S80AA

Datum    UTC    Aktivitet      Operatör
 2 Januari 1200-1800           SM5GMZ
 2 Januari 1200-1800           SM5GMZ
 3 januari 1800-2359 80m FT8       SM5YFI
 4 januari 0600-1200 Minitest Asia CW+dig SM5GMZ
 5 januari 0600-1200           SM5GMZ
 5 januari 1200-1800           SM5ACQ
 5 januari 1800-2359 NAC 10m       SM5GMZ
 7 januari 0600-1800           SM5GMZ
12 januari 1800-2359 80m FT8       SM5YFI
15 januari 0600-1200 NRAU Baltic CW    SM5KRI
15 januari 1200-1800 SSA MT CW/SSB    SM5KRI
18 januari 0600-1200 80/40m CW      SM5ACQ
21 januari 1200-2400 HA DX CW       SM5KRI
24 januari 1200-1800 Mixed modes, CW, FT8 SM5GMZ
28 januari 1200-1800 REF Contest CW    SM5KRI
 5 Februari 1800-2359 EU-DX CW      SM5KRI
 6 Februari 0000-0600 EU-DX CW      SM5KRI 
11 februari 0000-2359 ARRL INT DX RTTY   SM5EFX
12 februari 0000-2359 ARRL INT DX RTTY   SM5EFX