Fana till VRK

Vid det traditionella nationaldagsfirandet på Djäkneberget den 6 juni erhöll VRK en fana av Västerås Stad.

Kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S), SM5ACQ och SM5DIC
Foto: SM5KRI Krister
De som tog emot Fanan var SM5ACQ Donald och SM5DIC Ragge
Foto SM5KRI Krister