VRK 80 år

Västerås Radioklubb bildades i mars 1943 och firar således 80 år under 2023. Klubben har en rad olika aktiviteter under jubileumsåret och en av dessa var den jubileumsmiddag med ett 50-tal medlemmar och inbjudna gäster som hölls 11 maj på Officersmässen i Västerås.

SM5ACQ överlämnar beviset på hedersmedlemskap till SM5DIC Ragge
Foto: SM5KRI Krister Eriksson

I samband med middagen utsågs Ragge Jagero SM5DIC till hedersmedlem. Ragge har varit medlem sedan 1954.

SM5AQN Arne

Bland övriga medverkande fanns bl.a. en av klubbens äldsta medlemmar Arne Halling SM5AQN som kom med redan 1947.

Klubben har sedan några år sina verksamhetslokaler på Flottiljgatan ute på Hässlö och har f.n. lite över 80 medlemmar. Regelbundna klubbmöten hålls minst en gång i månaden.

SM0HEV Jens överlämnar jubileumsgåva till SM5ACQ Donald.
Foto SM5KRI Krister Eriksson

Ordförande i riksföreningen Sveriges Sändareamatörer Jens Zander SM0HEV, som började sin amatörradiobana i Västerås, överlämnade under kvällen en jubileumsgåva i form av ett inbundet exemplar av tidningen Populär Radio som trycktes i april 1943. Jens har under många år arbetat som professor i radiokommunikation på Kungliga Tekniska Högskolan och är på fritiden mycket aktiv radioamatör.

Inom klubben har förutom Jens många tekniker som haft framskjutna tekniska befattningar inom t.ex. ABB, Ericsson m.fl. teknikföretag börjat sitt teknikintresse.

Radioklubbens styrelse består i år av Donald SM5ACQ, ordf. Peter SM5GMZ vice ordf. Krister SM5KRI kassör, Anders SM5EFX sekreterare samt Agneta SM5WTL, Ragge SM5DIC och Christer SM5WFD

SM5CJW Bo och SA5TAB Richard

Text av Donald Olofsson, VRKs ordförande