Ny styrelse 2023

I korthet har två styrelsemedlemmar, SM5ENX och SM5DEV valt att lämna och två nya har tillkommit, ledamot SM5WTL och Suppleant SM5WFD. Hela listan med styrelse och funktionärer finns >här<