Kallelse till årsmöte

Samtliga medlemmar i Västerås Radioklubb kallas härmed till ordinarie årsmöte.
Plats: Flottiljgatan 61, Västerås.
Tid: torsdagen 9 februari 2023 kl. 19.00.

Handlingar till årsmötet finns här nedan (PDF, öppnas i ny flik).

Länk till kallelsen Uppdaterad 2023-02-05

Bokslut kommentarer
Resultat 2022
Budget 2023
Verksamhetsberättelse 2022 RPO sektionen
Verksamhetsberättelse 2022 VRK
VRK valberedningens förslag till styrelse och funktionärer 2023