Medlemsavgift 2023

Vi har beslutat att låta medlemsavgiften vara oförändrat även år 2023. Redan nu går det bra att betala 200 kr till plusgiro: 38 15 01-6. Hedersmedlemmar är avgiftsbefriade!