↑ Tillbaka till Filarkiv

Protokoll

Protokoll från månadsmöten och träffar att ladda ned (PDF).
Senaste protokollet markeras med fet kursiv text

Protokoll som publiceras här skall betraktas som ojusterade.

VRK månadsmötesprotokoll 2013-03-14
VRK månadsmötesprotokoll 2013-04-11
VRK månadsmötesprotokoll 2013-09-12
VRK månadsmötesprotokoll 2013-11-14
VRK månadsmötesprotokoll 2014-01-09
VRK Årsmötesprotokoll 2014
VRK månadsmötesprotokoll 2014-02-13
VRK månadsmötesprotokoll 2014-04-10
VRK månadsmötesprotokoll 2014-05-08
VRK månadsmötesprotokoll 2014-08-14
VRK månadsmötesprotokoll 2014-09-11
VRK månadsmötesprotokoll 2014-10-09
VRK månadsmötesprotokoll 2014-11-13
VRK månadsmötesprotokoll 2014-12-11
VRK månadsmötesprotokoll 2015-01-15
VRK månadsmötesprotokoll 2015-04-09
VRK månadsmötesprotokoll 2015-05-07
VRK månadsmötesprotokoll 2015-09-10
VRK månadsmötesprotokoll 2015-10-08
VRK månadsmötesprotokoll 2015-11-12
VRK månadsmötesprotokoll 2015-12-10

VRK månadsmötesprotokoll 2016-01-14
VRK månadsmotesprotokoll 2016-04-14
VRK månadsmotesprotokoll 2016-05-12
VRK månadsmotesprotokoll 2016-06-09
VRK månadsmotesprotokoll 2016-08-11
VRK månadsmotesprotokoll 2016-09-08
VRK månadsmötesprotokoll 2016-10-13
VRK månadsmötesprotokoll 2016-11-10 
VRK månadsmötesprotokoll 2016-12-08
VRK månadsmötesprotokoll’ 2017-01-12
VRK månadsmötesprotokoll 2017-02-09
VRK månadsmötesprotokoll 2017-03-09
VRK månadsmötesprotokoll 2017-04-20
VRK månadsmötesprotokoll 2017-05-11

Andra dokument

VRK policy diskriminering

Verksamhetsplan 2014
Verksamhetsplan 2015
Verksamhetsplan 2016
Verksamhetsplan 2017