Protokoll

Protokoll från månadsmöten och träffar att ladda ned (PDF).
Senaste protokollet markeras med fet kursiv text

Protokoll som publiceras här skall betraktas som ojusterade.

VRK månadsmötesprotokoll 2013-03-14
VRK månadsmötesprotokoll 2013-04-11
VRK månadsmötesprotokoll 2013-09-12
VRK månadsmötesprotokoll 2013-11-14
VRK månadsmötesprotokoll 2014-01-09
VRK Årsmötesprotokoll 2014
VRK månadsmötesprotokoll 2014-02-13
VRK månadsmötesprotokoll 2014-04-10
VRK månadsmötesprotokoll 2014-05-08
VRK månadsmötesprotokoll 2014-08-14
VRK månadsmötesprotokoll 2014-09-11
VRK månadsmötesprotokoll 2014-10-09
VRK månadsmötesprotokoll 2014-11-13
VRK månadsmötesprotokoll 2014-12-11
VRK månadsmötesprotokoll 2015-01-15
VRK månadsmötesprotokoll 2015-04-09
VRK månadsmötesprotokoll 2015-05-07
VRK månadsmötesprotokoll 2015-09-10
VRK månadsmötesprotokoll 2015-10-08
VRK månadsmötesprotokoll 2015-11-12
VRK månadsmötesprotokoll 2015-12-10

VRK månadsmötesprotokoll 2016-01-14
VRK månadsmotesprotokoll 2016-04-14
VRK månadsmotesprotokoll 2016-05-12
VRK månadsmotesprotokoll 2016-06-09
VRK månadsmotesprotokoll 2016-08-11
VRK månadsmotesprotokoll 2016-09-08
VRK månadsmötesprotokoll 2016-10-13
VRK månadsmötesprotokoll 2016-11-10 
VRK månadsmötesprotokoll 2016-12-08
VRK månadsmötesprotokoll’ 2017-01-12
VRK månadsmötesprotokoll 2017-02-09
VRK månadsmötesprotokoll 2017-03-09
VRK månadsmötesprotokoll 2017-04-20
VRK månadsmötesprotokoll 2017-05-11

Andra dokument

VRK policy diskriminering

Verksamhetsplan 2014
Verksamhetsplan 2015
Verksamhetsplan 2016
Verksamhetsplan 2017