Protokoll

Protokoll från månadsmöten och träffar att ladda ned (PDF).
Senaste protokollet markeras med fet kursiv text
Protokollen är tillgängliga ca 2 år.

Protokoll som publiceras här skall betraktas som ojusterade.

Årsmötesprotokoll

VRK årsmöte 2020
VRK årsmöte 2021 

Månadsmötesprotokoll

VRK månadsmötesprotokoll XXXX-XX

Andra dokument

VRK policy diskriminering

Verksamhetsplan 2020
Verksamhetsplan 2021