Program

För aktuellt program, se vår kalender!

Vi behöver fler tips och förslag till aktiviteter.
Kanske du själv kan hålla ett föredrag om något eller
har någon bra idé och vill diskutera det med styrelsen.

Du kan via kontaktformuläret skicka ett förslag till styrelsen.