Länkar

Lokalt
VLT

Västerås kommun

Radioamatörer i trakten

Regionala klubbar
SK5LW Eskilstuna SändareAmatörer

SK5WB Enköpings radioklubb

SK5DB Uppsala Radioklubb

SK5PZ ABB Radio Amateurs

SL5ZYB Arboga Radioklubb

Allmänt amatörradio

SSA Sveriges SändareAmatörer

IARU The International Amateur Radio Union

EDR Danska Radioamatörföreningen

SRAL Finska radioamatörföreningen

NRRL Norska radioamatörföreningnen

ARRL American Radio Relay Leage

RSGB Radio Society of Great Britain

AMSAT-SM Svenska Satelitföreningen

AMSAT Radioamatörer och sateliter

QRZ Amatörradiocallbook mm mm

FRO Frivilliga Radioorganisationen

PTS Post- och Telestyrelsen

SCAG Scandinavian CW Activity Group

ESR Experimenterande Svenska Radioamatörer

Heathkit Swedish Heathkit Club – SK7XN

Amatörradio och teknik för alla

Amatörradioföretag
Alinco (Sanco)

Swedish Radio Supply

Svebry

Mobinet

Vårgårda Radio

AFR Electronics

LSG Communication

CN Elservice

Annonstorg

DX-Radio Köp o sälj för hams

Prylar
ELFA

Kjell & Company

Conrad

QRP
QRP Club of Sweden (Thulesius)

AmQRP American QRP Club

QRP HomeBuilder

Kanga QRP Products – Byggsatser m.m

Antenner
Cubex

CushCraft

Diamond

Force 12

GAP

High Sierra

Hustler

Hy-Gain

Mosley

Optibeam

Spiderbeam

SteppIR

Titanex

Antennbyggen
AA5TB The End Fed Half Wavelength Antenna

DK7ZB Antennbeskrivningar 6m -70 cm m.m.

PSK och Digitala moder
PACKET Packet Radio TAPR home page

PSK för Beginners (ARRL)

PSK31 (ARRL)
www.aprs.se Svensk sida om APRS

SoftRock och SDR
SDR radio via webben
http://www.softrockradio.org

SoftRock AMQRP

Flexradio

Manualer
Alinco

Icom manualer Japan

Icom manualer på SRSAB

Icom manualer på Icom America

Kenwood Manualer på nya stationer

Kenwood Programnerladdningar

Rigpix

RadioReference.com WIKI om radio

Contest
http://www.sk3bg.se/contest/

http://www.qrq.se/contestspalten/

http://www.radio-sport.net/

http://www.n1mm.com/

http://www.contesting.com/

http://lists.contesting.com/_3830/

http://www.ncjweb.com/

Contest VHF UHF SHF
http://ham.se/vhf/

http://www.dxinfocentre.com/tropo_nwe.html

http://g7rau.demon.co.uk/default.aspx?menu=40

http://www.vhfdx.de/iono.htm

DX-Info
http://www.ng3k.com/Misc/adxo.html

http://www.425dxn.org/425/indbulle.html

http://www.hamqsl.com/solar.html

Vågutbredning
http://www.irf.se/mag/ Kiruna Magnetogram

http://www.sec.noaa.gov/SWN/index.html

http://www.spaceweather.com/

http://www.sel.noaa.gov/today.html

http://www.sec.noaa.gov/rt_plots/xray_5m.html

WEB-Cluster
http://www.dxscape.com/

http://oh2aq.kolumbus.com/dxs/

http://dxwatch.com/ med email-service

http://www.dx-central.com/