P2

Lars-Erik Rask från VSOK hade lagt en 2 meters jakt runt Piltorpet. 13 jägare varav 3 från SRJ. Sol och ca:10C. Många jägare hade problem med sidobestämning och närstrid. Rolf gich 4,6km enligt GPS på banan som var 3,2km fågelvägen. Övriga jägare gick mellan 5,0 och 8,1 km. Efter jakten hjälptes vi åt att ta in sändarna. Detta var klart 15 minuter efter jakttiden slut.

R1802 | RÄV1802 resultat | RÄV1802 resultat