P1

Rolf -DIY hade lagt en 7 rävars jakt på karta över Hökåsen. Sista räv var målräv. 11 startande jägare, varav 3 från Stockholm. Sol och 2C vid start för att öka till 10C vid tävlingen slut. Fortfarande mycket snö på sina ställen i skogen. Vattendragen var täckta med is och 1dm vatten ovanpå detta. Isen höll för Rolf. Det var minst 3 lätta rävar, med lätt vägval utan mycket snö.

R1801 | RÄV1801 | RÄV1801 resultat