FIELDDAY

Vi planerar nu vår Fieldday den 20 maj där vi kommer att delta i SSA:s portabeltest med signalen 7S75AA/P. Platsen kommer att vara Hälleskogsbrännans nya besöksplats, med utkikstorn, toaletter och grillplatser. Verkar vara en bra plats för att träffas och köra radio!

Här på denna sida kommer fortlöpande information då vi i styrelsen planerar nu, så återkom då och då för uppdateringar.

Samåkning!
Vi vill rekommendera samåkning då tillgången till parkeringsplatser kan vara begränsat om det är många andra besökare där.

Förtäring, dryck m.m.
Var och en tar med sig mat och dryck som önskas. På plats finns särskilda grillplatser och ved som kan användas. Från området tar var och en med sig ev sopor m.m. hem.  Det fanns inga soptunnor på plats när vi rekade.

Antenner kommer att sättas upp i förväg under lördagen av -ACQ och -KRI, om du vill och kan hjälpa till kontakta -ACQ.  Om någon ev har ett extra billbatteri eller liknande som reserv till strömförsörjning till portabelstationen – hör av dig.

Portabeltesten är mellan 0700-1100 UTC. Vi kommer att använda signalen 7S75AA/P. PDF:  SSA portabeltest 2018. Efter portabeltesten finns möjlighet att använda signalen 7S75AA/P till vanliga QSO, så passa på och håll radion varm!.

Vägbeskrivning till Hälleskogsbrännan.
GPS: WGS84 DD (lat, long) N59.91256, E16.14990

— Alternativ 1 —
Från Västerås till Salbohed ca 40 km, från Sala till Salbohed 17 km.
Från Salbohed till Hälleskogsbrännan 17,5 km, följ Väg 256.
Avfart från väg 256 ca 9,5 km från Salbohed, efter Västerby. Följ skyltning, framme efter ca 8 km.

— Alternativ 2—
Något längre väg om man åker RV66 via Virsbo, från Erikslund ca 53 km totalt.
Kör från från västerås RV 66 mot Virsbo ca 41 km/30 min från Erikslund. Från RV 66 höger genom samhället (Bruksvägen) ca 4.4 km, passera över järnvägen. Mitt emot Wirsbo bruk sväng vänster in mot Hälleskogsbrännan (skyltat). Man kan även åka över Ramnäs mot Virsbo, passera genom Seglingsberg och ta höger vid Wirsbo Bruk. Observera att det finns en infart vid Seglingsberg (södra) till Hälleskogsbrännan, men du skall alltså fortsätta förbi Seglingsberg till den norra infarten vid bruket.

Kör ca 1,6 km tills du kommer till Y-korsning där du håller höger. Fortsätt ytterligare 2,3 km, slingrig väg. Skarp höger och fortsätt 1,8 km där du sedan tar vänster, där är det skyltat SK5AA. Fortsätt 1,9 km så är du framme, totalt knappt 7 km.

— Karta, info —
https://naturkartan.se/sv/vastmanland/halleskogsbrannan/