Information

Våra informationskanaler

SSA-bulletinen
Söndagar 19.00, SK5SSA över SK5RHQ på RV62 (145,775 MHz).

VRK lokaltrafiknät
Söndagar ca 19.15, SK5AA/5 över SK5RHQ på RV62 (145,775 MHz).

VRK lokal träffpunkt
VHF FM 145,375 MHz, 3712 kHz.

eQRZ
eQRZ är ett månadsbrev, distribueras till medlemmarna per post.
Ansvarig utgivare av eQRZ är styrelsen.

Västmanlands Tidning, VLT
Möten och aktiviteter annonseras samma dag under rubriken ”I dag”.

Månadsmöten
Andra torsdagen i månaden från 19.00  Flottiljgatan 61.
Uppehåll juli och augusti.
Program anslås på hemsidan.

Radiopejlorientering
Måndagar och lördagar under sommarhalvåret

Informationskommitté

Informationssekreterare
SM5KRI Krister Eriksson

Webmaster
SM5KRI Krister Eriksson

Bibliotekarie
SM5ENX Lennart Svensson

Medlemsregister
SM5DIY Rolf Svensson