Information

Västerås Radioklubb är en av sveriges största radioklubbar.
VRK bildades 1943 (76 år sedan) och har ca 100 medlemmar.
Besöksadress Flottiljgatan 61, Västerås.

SSA-bulletinen
Söndagar 19.00, SK5SSA över SK5RHQ på RV62 (145,775 MHz).

VRK lokaltrafiknät
Söndagar ca 19.15, SK5AA/5 över SK5RHQ på RV62 (145,775 MHz).

VRK lokal träffpunkt
VHF FM 145,375 MHz, 3712 kHz.

eQRZ
eQRZ är ett månadsbrev, distribueras till medlemmarna per post.
Ansvarig utgivare av eQRZ är styrelsen.

Månadsmöten
Andra torsdagen i månaden från 19.00
Uppehåll juli och augusti.
Program anslås på hemsidan.

Öppet hus
Torsdagar kl 19.00. Kontrollera i kalender för kommande öppet-hus kvällar.

Radiopejlorientering
Måndagar och lördagar under sommarhalvåret. mera info: www.pejla.se