Amatörradiokurs hösten 2016

Nybörjarkurs för radioamatörer

Det blir en nybörjarkurs för radioamatörer i höst här i Västerås. Kursledare blir som tidigare Bosse, SM5CJW och Donald, SM5ACQ och vi håller till på den nya adressen Flottiljgatan 61, Västerås.

Preliminära kursdagar är: 16 okt, 30 okt, 12-13 nov, 26-27 nov. 3-4 dec och provtagning lördag 10 december.

Vi har utökat kurstiden med 2 dagar jämfört med tidigare bland annat för att få mer tid till praktiska övningar och radiokörande.

Kursmaterial kan som tidigare inköpas från SSAs Ham Shop, pris 300 kr.

För deltagande krävs medlemskap i klubben (200 kr/år) men i övrigt krävs ingen deltagaravgift.

Avgift för provtagning tillkommer liksom avgift till SSA för utfärdande av amatörradiocertifikat om Du blir godkänd. I samband med provtagningen kan Du bli medlem i SSA med en reducerad årsavgift.

Intresserade bör höra av sig så snart som möjligt till Donald (ordf@sk5aa.se). Om Du som är intresserad har problem med något av de föreslagna dagarna; berätta det och föreslå gärna en alternativ dag så kanske vi kan ändra.