PTS information

Om någon vill kontakta PTS om amatörradio rekommenderas e-post: hamradio@pts.se

Alla frekvenser som är undantagna från tillståndsplikt, inklusive allt som gäller amatörradio, finns i PTS undantagsföreskrifter här:
http://www.pts.se/upload/Foreskrifter/Radio/PTSFS-2014_5-undantag-tillstandsplikt-rattad.pdf

Bestämmelser mm inkl provfrågor finns på PTS hemsida här:
http://hamradio.pts.se/

De harmoniserade kunskapskraven för amatörradiocertifikatet finns här:
http://www.ecodocdb.dk/doks/filedownload.aspx?fileid=2325&fileurl=http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/TR6102.PDF

Listan med länder som har CEPT- eller motsvarande certifikat finns här:
http://www.ecodocdb.dk/doks/filedownload.aspx?fileid=3819&fileurl=http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/TR6101.PDF

Frekvenserna på 5 MHz som kan tilldelas för experiment:

5310-5313 kHz
5320-5323 kHz
5380-5383 kHz
5390-5393 kHz

Tillåten bandbredd: 3 kHz.
De modulationsmetoder som ryms inom tillåten bandbredd får användas.
Ingen del av den utsända signalen får ligga utanför det aktuella frekvensutrymmet.
Sändning får endast ske från antennplats enligt specifikation.
Mobil användning är inte tillåten.
Max uteffekt 100 W PEP.