Västerby Kvarn, SJ5MILL

Västerby Kvarn, Västerfärnebo, Sala ligger längs Prästhytteån, ett biflöde till Svartån. Kvarnen var i drift så sent som 1990 då den siste mjölnaren gick i pension. Kvarnen köptes då av Sala Kommun och rustades upp. Bland annat fick kvarnen ett nytt tak med spånundertak och enkupigt tegel. Bottenstockarna på byggnaden byttes också ut. En kvarnförening bildades men aktiviteterna avstannade efter ett par år. Sommaren 2014 bestämde sig Sala Kommun för att avyttra kvarnen och den köptes då av två grannar för att bevara miljön.

Kvarnen uppfördes i mitten av 1800-talet. Ca 1920 moderniserades den och vattenhjulen byttes ut mot turbiner. I stort sett finns alla kvarnmaskiner kvar men de har inte använts på ca 20 år.

Västerby Kvarn
Västerby Kvarn

 

 

Västerby Kvarn i vinterskrud sedd från väster
Västerby Kvarn i vinterskrud sedd från väster

 

Kvarnmaskineriet är intakt från 1990 då kvarnen togs ur bruk
Kvarnmaskineriet är intakt från 1990 då kvarnen togs ur bruk