Mills on the Air, Europa

Radioaktiviteter kring kvarnar och verk började i Storbritannien. I flera andra länder har radioamatörer inspirerats och antingen ordnat med motsvarande arrangemang samtidigt som britterna eller vid andra tidpunkter. Om det finns organiserade visningsdagar för kvarnar och verk i något land så sker ofta radioaktiviteterna samtidigt. Aktivitetsnivån varierar stort mellan olika länder. Mest aktiva är britterna men även holländare verkar vara ganska aktiva.

Mills on the Air i Europa

Storbritannien

The Society for the Protection of Ancient Buildings (SPAB) har en sektion för bevarandet av kvarnar och verk, SPAB Mills Section. De anordnar en National Mills Weekend varje år (oftast andra helgen i maj). Under den helgen aktiverar många klubbar en kvarn eller ett verk, en lista finns här. Det finns ett diplom som man kan söka om man har kontakt med ett antal stationer på listan.

Holland

I Holland finns Dutch National Windmill and Waterpumpstation weekend samma helg som britterna. I Holland finns av förklarliga skäl ingen vattenkraft så här är det vinddrivna verk och vattenpumpstationer som gäller. Det finns ett diplom som man kan söka om man haft minst sex kontakter med någon av de stationer som finns med i en lista som finns här (rulla ner en bit). Om man aktiverar en kvarn eller ett verk (även utanför Holland) kan man anmäla sig på samma sida för att komma med på listan.

Tyskland

I Tyskland har man också en nationell kvarndag, Deutscher Mühlentag, men den brukar vara på annandag pingst. Det finns ingen drivande grupp i Tyskland så endast sporadiska aktiveringar av kvarnar sker då eller under National Mills weekend (Notis i Funkamateur).