↑ Tillbaka till ARA-sektionen

Om ARA

ara1 copy

ARA bildades i januari 1980

Mellan 1980 och 1987 stod ARA för Asea Radio Amateurs, från 1987 ABB Radio Amateurs

ARA upplöstes enligt årsmötesbeslut den 26/10-2013 och 31/8-2014.
Signalen SK5PZ samt ARAs övriga tillgångar överförs till en nybildad ARA-sektion inom Västerås Radioklubb.

På de följande sidorna kommer lite historik och information om aktiviteter inom ARA-sektionen