RPO-sektionen

Sida under konstruktion

Radiopejlorientering (RPO) är en sport som bygger på orientering, men där man inte vet kontrollernas läge vid start. Sporten har smeknamnet ”rävjakt” och i internationella sammanhang heter den ARDF, Amateur Radio Direction Finding. Varje kontroll har en sändare och med hjälp av en pejlmottagare tar man reda på kontrollernas läge och och uppsöker dem. Den som tagit flest kontroller på kortast tid vinner.

 

SM5FUG Jan

Jag vill veta mer om RPO

Lär mer om RPO:  http://www.pejla.se

När är nästa tävling?

Se vår kalenderfunktion som finns här på hemsidan.
Samt www.pejla.se