↑ Tillbaka till Aktiviteter

Mills on the Air

Kvarnhelgen är en aktivitet för att uppmärksamma historiska sätt att utnyttja naturens krafter. Det man tänker på först är förstås mjölkvarnar, både vinddrivna väderkvarnar och vattendrivna vattenkvarnar. Men vi ska inte begränsa oss till detta. I historisk tid användes vind och vatten för all slags kraftkrävande verksamhet. Som exempel kan nämnas vindsågar och vattensågar, vattendrivna bläster som blåste luft in i både masugnar och till härden i smedjor. Vattenkraft drev också hammaren som smeden använde för att smida järnet. Apropå järn- och metallutvinning så var även många gruvor beroende av vattendrivna pumpverk.

Idén till kvarnhelgen kommer från England där det i över 100 år funnits en förening (The Society for the Protection of Ancient Buildings, för alla byggnader och SPAB Mills Section för vind- och vattendrivet) som har som uppgift att bevara gamla vatten- eller vinddrivna verk av olika slag. För att skapa mer uppmärksamhet kring bevarandearbetet arrangerar medlemmarna i föreningen varje år en National Mills Weekend där många kvarnar och verk är öppna för allmänheten. De öppna kvarnarna och verken är välbesökta så några engelska radioklubbar började sätta upp radiostationer vid kvarnarna under kvarnhelgen för att sprida intresse för amatörradio. Givetvis fick radioaktiviteten det givna namnet Mills on the Air. Motsvarande aktiviteter finns i flera andra länder, främst i Holland. Och från och med i år även i Sverige.

VRK kommer att aktivera Västerby Kvarn utanför Västerfärnebo i Sala Kommun under samma helg som National Mills Weekend, det vill säga under andra helgen i maj, 9 – 10 maj. I QTC nummer 12, 2014, Aktivera en kvarn i vår uppmanades andra klubbar eller enskilda amatörer att också aktivera en kvarn eller ett verk under denna helg. I början på april hade ett knappt tio-tal klubbar och enskilda amatörer visat ett intresse för att genomföra en aktivering.

Mills on the Air, Europa

Radioaktiviteter kring kvarnar och verk började i Storbritannien. I flera andra länder har radioamatörer inspirerats och antingen ordnat med motsvarande arrangemang samtidigt som britterna eller vid andra tidpunkter. Om det finns organiserade visningsdagar för kvarnar och verk i något land så sker ofta radioaktiviteterna samtidigt. Aktivitetsnivån varierar stort mellan olika länder. Mest aktiva är britterna …

Visa sida »

Mills on the Air, Sverige

Här i Sverige hakar vi på Mills on the Air i Storbritannien och Holland. Ett bra sätt att sprida kunskap om sin aktivering är att anmäla sig till den lista av aktiveringar som den engelska radioklubben Denby Dale Amatuer Radio Society har. Man kan också delta i hollänska Mills of the Air. De ger ut ett …

Visa sida »

Västerby Kvarn, SJ5MILL

Västerby Kvarn, Västerfärnebo, Sala ligger längs Prästhytteån, ett biflöde till Svartån. Kvarnen var i drift så sent som 1990 då den siste mjölnaren gick i pension. Kvarnen köptes då av Sala Kommun och rustades upp. Bland annat fick kvarnen ett nytt tak med spånundertak och enkupigt tegel. Bottenstockarna på byggnaden byttes också ut. En kvarnförening …

Visa sida »