Mills on the Air

Kvarnhelgen är en aktivitet för att uppmärksamma historiska sätt att utnyttja naturens krafter. Det man tänker på först är förstås mjölkvarnar, både vinddrivna väderkvarnar och vattendrivna vattenkvarnar. Men vi ska inte begränsa oss till detta. I historisk tid användes vind och vatten för all slags kraftkrävande verksamhet. Som exempel kan nämnas vindsågar och vattensågar, vattendrivna bläster som blåste luft in i både masugnar och till härden i smedjor. Vattenkraft drev också hammaren som smeden använde för att smida järnet. Apropå järn- och metallutvinning så var även många gruvor beroende av vattendrivna pumpverk.

Idén till kvarnhelgen kommer från England där det i över 100 år funnits en förening (The Society for the Protection of Ancient Buildings, för alla byggnader och SPAB Mills Section för vind- och vattendrivet) som har som uppgift att bevara gamla vatten- eller vinddrivna verk av olika slag. För att skapa mer uppmärksamhet kring bevarandearbetet arrangerar medlemmarna i föreningen varje år en National Mills Weekend där många kvarnar och verk är öppna för allmänheten. De öppna kvarnarna och verken är välbesökta så några engelska radioklubbar började sätta upp radiostationer vid kvarnarna under kvarnhelgen för att sprida intresse för amatörradio. Givetvis fick radioaktiviteten det givna namnet Mills on the Air. Motsvarande aktiviteter finns i flera andra länder, främst i Holland. Och från och med i år även i Sverige.

VRK kommer att aktivera Västerby Kvarn utanför Västerfärnebo i Sala Kommun under samma helg som National Mills Weekend, det vill säga under andra helgen i maj, 9 – 10 maj. I QTC nummer 12, 2014, Aktivera en kvarn i vår uppmanades andra klubbar eller enskilda amatörer att också aktivera en kvarn eller ett verk under denna helg. I början på april hade ett knappt tio-tal klubbar och enskilda amatörer visat ett intresse för att genomföra en aktivering.