EMV Spion

Klubben har köpt in en EMV SPION som medlemmarna kan låna för att lokalisera störkällor om man är drabbad av störningar hemma. För info om utlåning kontakta styrelsen.

Här nedan finns några dokument, manualerna är på tyska men en är översatt till svenska och övriga innehåller sammanfattning av den tyska texten på svenska.

EMV-Spion_Folien
EMV-Spion-Sonden – 1
EMV-Spion-Sonden.rev1_SV
Idrifttagande rev 1
56. UKW-Tagung (översättn) rev1

Egenbygge_11_2013
qtc_0409_EMV-spionen_sm5enx_ver_02

emvspion_bygg (ZIP-FIL)