Styrelse

Styrelsen 2017

Position Signal Namn Val Mandatperiod
Ordförande SM5ACQ Donald Olofsson Varje år 2017
Vice ordförande SM5DIC Ragge Jagero Jämna år 2016-2017
Sekreterare SM5KRI Krister Eriksson Udda år 2017-2018
Kassör SM5DEV P-O Anfelter Udda år 2017-2018
Ledamot SM5ENX Lennart Svensson Jämna år 2016-2017
Suppleant SM5EFX Anders Eidenvall Varje år 2017
Suppleant SM5GRD Kåre Lekebjer Varje år 2017

Valberedning

SM5FQQ jan