Styrelse

Styrelsen 2018

Position Signal Namn Val Mandatperiod
Ordförande SM5ACQ Donald Olofsson Varje år 2018
Vice ordförande SM5GRD Kåre Lekebjer Jämna år 2018-2019
Sekreterare SM5KRI Krister Eriksson Udda år 2017-2018
Kassör SM5DEV P-O Anfelter Udda år 2017-2018
Ledamot SM5ENX Lennart Svensson Jämna år 2018-2019
Suppleant SM5EFX Anders Eidenvall Varje år 2018
Suppleant SM5DIC Ragge Jagero Varje år 2018

Valberedning

SM5FQQ jan