Styrelse

Styrelsen 2020

Position Signal Namn Val Mandatperiod
Ordförande SA5GRV Kai Graversen Varje år 2020
Vice ordförande SM5ACQ Donald Olofsson Jämna år 2020-2021
Sekreterare SM5EFX Anders Eidenvall Udda år 2019-2020
Kassör SM5KRI Krister Eriksson Udda år 2019-2020
Ledamot SM5ENX Lennart Svensson Jämna år 2020-2021
Suppleant SM5DEV P-O Anfelter Varje år 2020
Suppleant SM5DIC Ragge Jagero Varje år 2020

Valberedning

Vakant