↑ Tillbaka till Om

Styrelse

Styrelsen 2017

Position Signal Namn Mandatperiod
Ordförande SM5ACQ Donald Olofsson 2017
Vice ordförande SM5DIC Ragge Jagero 2016-2017
Sekreterare SM5KRI Krister Eriksson 2017-2018
Kassör SM5DEV P-O Anfelter 2017-2018
Ledamot SM5ENX Lennart Svensson 2016-2017
Suppleant SM5EFX Anders Eidenvall 2017
Suppleant SM5GRD Kåre Lekebjer 2017

Valberedning

SM5FQQ jan