Samband

 

Vi har ett sambandsuppdrag i Riddarhyttan februari 2020
Kontakta sambandsansvarig Jörn SM5IFO samband (at) sk5aa.se om du kan hjälpa till.

——————

Checklista inför samband

Info från VRK:s sambandsanvsvariga
– vad är syftet med aktuellt samband
– Säkerhetsanvisningar från arrangören
– Karta över tävlingsområdet
– Aktuell tid och datum
– Finns tillgång till mat och dryck?
– Din arbetsuppgift och dina befogenheter

Listor, förtreckningar
– deltagande stationer och placering
– Arrangörens kontaktpersoner och telefonnr
– frekvenser / repeatrar som skall användas
– Anropssignaler, signalering
– Kontaktperson vid akuta nödsituationer och oförutsedda händelser
– Startlista

Måsten, vi/du skall
– Dagarna innan sambandet gör en funktionskontroll av utrustningen, ladda batterier m.m!
– Komma i god tid
– Ha med oss effektiv radio med yttre antenn,
– Ha väl laddade batterier som räcker hela tävlingen
– Tag med en extra radiostation som backup (handapparat)
– Anteckningsblock, pennor m.m.
– VRK sambandsskylt väl synligt på fordon
– Bra ficklampa med reservbatteri om tävlingen pågår under mörker

Tag gärna med mobiltelefon (fulladdat batteri), lämna numret till sambandsledningen
Tag gärna med extra kläder, regnskydd, toapapper.
Ev mat och dryck, frukt, reservproviant