Aktiviteter

Klicka vidare i menyn för våra aktiviteter!

ARA-sektionen

Om ARA Sida under konstruktion

Visa sida »

Contest

Tävla för VRK uppladdad 2014-12-31

Visa sida »

DX-sektionen

Tanken är att DX-intresserade kan träffas och diskutera DX-jagande. Det finns mycket man kan diskutera om, t.ex.: DX-peditioner Trafikteknik DXCC LoTW Loggprogram Antenner QSL Litteratur, böcker, lästips Riggar Tester Testteknik RFI Propagation o.s.v.. Vi tänker också ha en DX-spalt i QRZ. Det har redan avhållits ett preliminärt DX-möte hos Systrarna Ericssons i Gallerian. Det var …

Visa sida »

Radiosport

Radiosport Termen radiosport kommer ursprungligen från Östeuropa och beskriver olika amatörradioaktiviteter som contesting, RPO och High Speed Telegraphy. Contest Contesting eller försvenskad radiotrafiktävling går ut på att radioamatörer under ordnade former försöker få så många två-vägs kontakter med andra radioamatörer  under en viss tidsperiod.,Det kan vara små tester på 2-4 timmar, större tävlingar på  24 …

Visa sida »

RPO-sektionen

Sida under konstruktion Radiopejlorientering (RPO) är en sport som bygger på orientering, men där man inte vet kontrollernas läge vid start. Sporten har smeknamnet ”rävjakt” och i internationella sammanhang heter den ARDF, Amateur Radio Direction Finding. Varje kontroll har en sändare och med hjälp av en pejlmottagare tar man reda på kontrollernas läge och och …

Visa sida »

Utbildning

VRK håller regelbundet kurser i amatörradioteknik. Kurserna ger kunskaper som motsvarar kraven för amatörradiocertifikat.

Visa sida »

Mills on the Air

Kvarnhelgen är en aktivitet för att uppmärksamma historiska sätt att utnyttja naturens krafter. Det man tänker på först är förstås mjölkvarnar, både vinddrivna väderkvarnar och vattendrivna vattenkvarnar. Men vi ska inte begränsa oss till detta. I historisk tid användes vind och vatten för all slags kraftkrävande verksamhet. Som exempel kan nämnas vindsågar och vattensågar, vattendrivna …

Visa sida »

Samband

  —————— Checklista inför samband Info från VRK:s sambandsanvsvariga – vad är syftet med aktuellt samband – Säkerhetsanvisningar från arrangören – Karta över tävlingsområdet – Aktuell tid och datum – Finns tillgång till mat och dryck? – Din arbetsuppgift och dina befogenheter Listor, förtreckningar – deltagande stationer och placering – Arrangörens kontaktpersoner och telefonnr – …

Visa sida »