Diverse

VRK Handbok > Diverse

Q-förkortningar

Fakta om Q-förkortningar (Wikipedia)
Lista över de vanligare Q-förkortningar som används inom amatörradion (SM3LIV)

Bokstavering

Fakta och tabeller om bokstavering (Wikipedia)

Signalrapportering RST

Fakta och förklaring (Wikipedia – engelsk text)