Innehåll

VRK Handbok > Innehåll

Svart fet text – klicka i menyn ovan.
Då det är onödigt att uppfinna hjulet en gång till finns  vissa sidor finns redan på andra ställen här på vår hemsida och är länkade härifrån (blå text). Grå färg anger att sidan är under bearbetning.  En del sidor kommer att  finns i utskriftsvänlig version (PDF).

Allmänt
Västerås Radioklubb
Styrelse och funktionärer
Informationskanaler
– Aktiviteter
– VRK på internet
Medlemsskap
Stagdar
– Historik
– Närliggande radioklubbar
-Tidskrifter
-WAV diplom

RPO
– Radiopejlorientering, RPO regler
– Aktuellt program – www.pejla.se

Kartor
– Storcirkelkarta
– Locatorrutor SM
– Locatorrutor Världen
– CQ Zoner
– ITU Zoner
– QTH-locator Västerås

Repeater
– Repeaterlista
– Repeaterkartor
– FM-repeater
– Amatörradiofyrar i Sverige
– Regler vid repeatertrafik

Bandplaner
– VHF/UHF
– HF

Schacket
-Radioutrustning
-Packet radio

Telegrafi
– Allmänt
– Morsealfabetet

DX
– IBP – de tidsdelade frekvenserna
– LandsförteckningarDXCC-länder
– ITU-beteckningar
– Prefix för Ryssland & fd Sovjetrep.

Medlemslista
– Vi har valt att inte publicera någon medlemsförteckning pga PUL. Vi distribuerar den via mail.

Diverse
– Q-förkortningar
– Bokstavering
– Signalrapportering RST