Hemsidan

VRK Handbok > Allmänt > Hemsidan

VRK på Internet

Sedan 1995 har VRK en egen hemsida på Internet. Sidorna vänder sig främst till klubbens medlemmar och intressenter men avsikten är att även ej licensierade radiointresserade skall finna något att läsa om klubben. På sidorna finner Du den senaste klubbinformationen samt en hel del annan information.

Här finns bland annat:
• Klubbens nyckeldata
• Namn på styrelsemedlemmar och funktionärer
• RPO-information
• Kontaktformulär till styrelsen m fl
• Länkar till intressanta hemsidor.

Här kan du också hämta protokoll, ta hem senaste eQRZ m.m.
Hemsidan finns på denna adress: http://www.sk5aa.se