Medlemsskap

Välkommen till Västerås Radioklubb

Västerås Radioklubb (VRK) har i dagsläget runt 100 medlemmar. Många är västeråsare förstås, men vi har också medlemmar utanför Västerås.

Är du intresserad av att bli medlem i VRK? Enklast blir du det genom att betala in medlemsavgiften på vårt postgirokonto. Ange namn och anropssignal (om du är radioamatör).

Övriga uppgifter om dig själv såsom fullständigt namn,  adress, telefon, e-postadress m.m. lämnar du till medlemsregistret genom att skicka ett mail från vårt kontaktformulär på denna hemsida, välj som mottagare ”Medlemsregistret – Rolf Svensson”.

Aktuella medlemsavgifter

Medlemsavgiften i VRK år 2020 är:
100 kr: Junior, fyller högst 17 år under året.
200 kr: Senior, fyller lägst 18 år under året..
300 kr: Familjemedlemskap. Fullt betalande medlem (200 + 100 kr) tillåts att utöver sig själv räkna med två familjemedlemmar.
Hedersmedlem är avgiftsbefriade.
Plusgiro: 38 15 01-6

I ovanstående alternativ ingår då eQRZ som utkommer varje månad per e-post.

Ny medlem som erlägger medlemsavgift under sista kvartalet för året blir automatiskt medlem även för nästa år.

Kassören meddelar följande:
Om du betalar via internet hos din bank, tänk på att ange din anropssignal eller ditt namn först av allt i meddelandefältet.

Det har hänt att hela texten från banken inte kommer fram till plusgirot och till kassören, det kan stå t ex ”medlemsavgift 2019 SM5” .. Inte lätt för kassören att veta vem som har betalt eller hur??!

Skriv hellre såhär:
”SM5XYZ medlemsavgift 2020” så framgår det tydligt vem som har betalt.