Motioner till Årsmötet 2021

Motioner till årsmötet bör vara styrelsen tillhanda per e-post: info@sk5aa.se senast 5 januari 2021 för att vi skall hinna behandla och förbereda utskick av årsmötes-eQRZ och kallelse.


Styrelsen