Coronaviruset och klubbens verksamhet

UPPDATERAD INFO AUGUSTI 2020!!

På grund av riskerna med coronaviruset valde vi att ställa in månadsmötet i mars. Medelåldern i föreningen är hög och vi har flera äldre medlemmar så vi valde att ställa in av hänsyn till våra medlemmar. Vi ställer tillsvidare in all fysisk aktivitet som månadsmöten, öppet hus m.m. fram till årsskiftet 2020/2021. Vi kan dock träffas på banden enligt nedan:

VRK lokal träffpunkt
VHF FM 145,375 MHz, 80 meter 3712 kHz.

VRK lokaltrafiknät
Söndagar ca 19.15, SK5AA/5 över SK5RHQ på RV62 (145,775 MHz).

Tillsvidare annonseras inte några månadsmöten och öppet hus via kalendern på hemsidan, men vi kommer att meddela via vårt nyhetsbrev om kommande möten, öppet hus m.m. via digitala media, som Jitsii meet, Skype och liknande För er som brukar delta i Hamluncherna kommer Anders -EFX  att maila när de återupptas igen, just nu är det paus på luncherna.

// Styrelsen