Coronaviruset och klubbens verksamhet

UPPDATERAD INFO OKTOBER 2020!!

På grund av riskerna med coronaviruset valde vi att ställa in månadsmötet i mars 2020. Medelåldern i föreningen är hög och vi har flera äldre medlemmar så vi valde att ställa in av hänsyn till våra medlemmar. Då vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer har styrelsen beslutat att tillsvidare ställa in all fysisk aktivitet som månadsmöten, öppet hus m.m. fram till tidigast våren 2021. Detta kan komma att förlängas om nödvändigt.

Lokaliteterna är för små och det är omöjligt att upprätthålla rekommenderade avstånd om det är flera besökande Vi kan dock riskfritt träffas på banden enligt nedan:

VRK lokal träffpunkt
VHF FM 145,375 MHz, 80 meter 3712 kHz.

VRK lokaltrafiknät
Söndagar ca 19.15, SK5AA/5 över SK5RHQ på RV62 (145,775 MHz).

Tillsvidare annonseras inte några månadsmöten och öppet hus via kalendern på hemsidan, men vi kommer att meddela via vårt nyhetsbrev om kommande möten, öppet hus m.m. via digitala media, som Jitsii meet, Skype och liknande För er som brukar delta i Hamluncherna kommer Anders -EFX  att meddela när de återupptas igen, just nu är det paus på luncherna.

// Styrelsen

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/317178a01f1b44b0b8d94dfd8f822c82/allmanna-rad-covid-19-affisch-verksamhet.pdf