Medlemsavgift 2020

Medlemsavgiften i VRK för år 2020 är oförändrat 200 kr.
Betala gärna medlemsavgiften nu så har du en utgift mindre vid jul!

VRK:s plusgiro är 38 15 01-6
Glöm inte att ange anropssignal i betalningsmeddelande.