Januarimötet

Tema för januarimötet är vårt nya amatörband på 60 m (5351,5 – 5366,5 kHz) där vi får använda max 15 W e.i.r.p Några hade redan tidigare specialtillstånd att använda bandet men fr.o.m. 1 november 2018 är det öppet för alla licensierade sändaramatörer.

På januarimötet redovisas några medlemmars erfarenheter av det nya bandet och några exempel på hur man med befintlig utrustning blivit QRV.

Som vanligt inleder vi med att informera om aktuella klubbangelägenheter.