Motioner till årsmötet

Motioner till årsmötet 14 februari 2019 skall vara till styrelsen tillhanda senast den 9 januari 2019 kl 12.00, men gärna tidigare om möjligt.  Motioner sänds endast till info@sk5aa.se 

VRK sekreterare ansvarar för att ev inkomna motioner distribueras till styrelseledamöterna.