Julbord

Årets julbord i klubbens regi blir 13 december kl 19 och lokalen är hos Aros Catering på Kranbyggargatan 3 ute på Hälla. Samma byggnad som inhyser Brynolf Bagare, Stadsmissionen m fl. Det finns gott om P-platser i anslutning till lokalen.

Deltagaravgiften vid årets julbord är 150 kr/pers för medlemmar och likaså för medlems ”respektive”. För ”icke” medlemmar är avgiften 200 kr/pers. I avgiften ingår normal bordsdryck. Om Du vill ha något annat att dricka betalar Du detta själv (osäkert vad som finns att välja på).

Anmälan ska göras senast 5 december och Du anmäler dig genom att betala in avgiften till Plusgiro 381501-6. Betala i god tid så att betalningen verkligen är framme på utsatt datum. Glöm inte att ange namn eller anropssignal så vi vet vem du är.

När Du ändå skickar in deltagaravgiften är det en god idé att också betala 2019 års medlemsavgift som är oförändrad, dvs 200 kr/pers.