e-QRZ

e-QRZ distribueras normalt via e-post till alla medlemmar. Då och då kommer dock e-QRZ tillbaka i retur pga att mottagarens e-postadress är en ssa-adress (@ssa.se). Det har varit tillfällen då SSA:s e-postserver inte fungerat som den skall, så vi vill uppmana innehavare av SSA-adress att meddela redaktionen en annan fungerande e-postadress för utskick av e-QRZ.