Inget månadsmöte i maj

Pga aktiviteter som Mills On The Air (SJ5MILL) och den kommande fielddayen vid Hälleskogsbrännan har vi inget månadsmöte. Se info i senaste eQRZ.

Styrelsen