Russian DX Contest

Russian DX Contest (CW/SSB) med signalen 7S75AA från 12.00 UTC och några timmar framåt.
detta den 17/3. Välkommen om du vill vara med. – Kontakta SM5KRI.