Nyinkomna QSL

Nu finns det nya QSL att hämta, se listan >här<. Lådan med dina QSL finns numera i klubblokalen, det går bra att hämta i samband med månadsmötet eller klubbafton (öppet hus).