Deltagarrekord RPO

Måndagskvällens poängjakt nr 5 vid Tortuna kyrka samlade hela 13 deltagare!
Banläggare var Jörn -IFO. Resultatet finns >här<. Bilderna nedan är tagna av SM5KRI.