»

Kallelse till årsmötet 9 februari 2017

Alla medlemmar kallas till årsmöte enl nedan. Bifogas också valberedningens förslag.

kallelse VRK ÅM 2017 | VRK Valberedning 2017